Zwerfvuil neemt fors toe in Ravels

Er is in 2022 in de gemeente Ravels meer zwerfvuil opgehaald dan het jaar daarvoor. Volgens de cijfers van de gemeente stijgt het aantal opgehaalde hoeveelheid afval nog steeds.

Elke week zijn er Mooimakers in de weer om zwerfafval te verzamelen in Ravels. Zo ook Mariette. Zij is de trekker van het project “Mooimakers”, een Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Ze houdt jaarlijks bij wat ze verzamelt en stelt jammer genoeg vast dat het helemaal niet de goede kant opgaat met de hoeveelheid zwerfvuil die rondslingert langs de Ravelse wegen. 

Zwerfvuil in 2021 en 2022: vergelijking

In 2021 werd door haar alleen al 712 kg PMD-afval verzameld en 1.450 kg restafval.

In 2022 bedroeg dit meer m.n. 1228 kg PMD en 1.600 kg restafval.

Dit wil zeggen dat er 516 kg meer PMD en 150 kg restafval werd opgehaald. Het aantal keer dat ze op pad ging bleef gelijk net zoals de bezochte locaties. Op 1 jaar tijd raapt ze in haar eentje bijna 3.000 kg  PMD en restafval bij elkaar ofwel vergelijkbaar met het gewicht van een kleine vrachtwagen! 

Dezelfde trend zet zich door met de sluikstorten.

In 2021 werden 124 sluikstorten geruimd. In 2022 waren dit er 142. De cijfers van sluikstorten en zwerfvuil zijn dus niet goed.

Zwerfvuil kost geld

Zwerfvuil en sluikstort kosten de lokale overheid handenvol geld, dat veel nuttiger kan besteed worden. Ook de milieu-impact is niet gering. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van weidedieren terechtkomt.

Wist je dat er elk jaar 500 koeien in België sterven door het eten van een weggegooid blikje wat in het weiland is beland en vermalen werd tot veevoeder?

Tenslotte storen burgers zich er heel erg aan. Uit die gemeenten- en stadsmonitor blijkt dat zwerfvuil en verkeer bovenaan de ergernislijst van de Vlaming blijft staan, We krijgen veel klachten, het frustreert degenen die het goed doen en het draagt bij aan het onveiligheidsgevoel. 

Gooi je afval in de afvalbak! 

Het voorkomen van zwerfvuil is eenvoudiger en kost minder tijd dan het opruimen ervan. We merken echter de laatste tijd steeds vaker dat sommige mensen hun kleine huishoudzakjes in de gemeentelijke vuilnisbakken gooien in plaats van ze op de juiste manier weg te gooien omdat ze daarvoor geen kosten hoeven te betalen. Dit is een vorm van afvalvervuiling en kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de gemeenschap.

Het is belangrijk om te realiseren dat afvalverwerking een collectieve verantwoordelijkheid is en dat we allemaal moeten bijdragen aan een schonere en gezondere omgeving.

"Het is onacceptabel dat er zoveel zwerfvuil is. We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat we ons afval op de juiste manier weggooien. Laten we samen werken aan een schonere gemeente voor nu en in de toekomst." Zegt Walter Luyten, burgemeester.

Circulaire economie - Reduce, Re-use en Recycle

De circulaire economie is gericht is op het verminderen van afval en het verlengen van het levensduur van materialen. Het idee is om grondstoffen en producten zoveel mogelijk te hergebruiken (re-use) en te recyclen (recycle), in plaats van te verbranden of te verwijderen. Reduce betekent dat er minder grondstoffen en energie worden gebruikt om producten te maken. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun producten zuiniger zijn in het gebruik van grondstoffen en energie. Hierdoor kunnen zij hun impact op het milieu verminderen en kosten besparen.

Een circulaire economie is belangrijk voor het milieu en de samenleving, omdat het helpt om afval te verminderen en grondstoffen te besparen. 

Statiegeldalliantie

Blijkbaar helpt het niet genoeg om vuilbakken te plaatsen, te sensibiliseren en GAS-boetes uit te schrijven. Voorkomen is dus nog altijd beter.

“Vandaar dat we In 2021 de statiegeldalliantie ondertekenden” vult schepen Eric Van Gestel aan “door dit te ondertekenen staan we achter het idee dat de consument geld terugkrijgt voor blikjes en (drank)flesjes die ingeleverd worden. Nu belanden die zaken veelal naast de weg.”

De gemeente roept inwoners en bezoekers op om hun afval op te ruimen en in te zamelen en te zorgen dat het op de juiste manier wordt weggegooid. Merk jij iets verdachts op, meld ons dit dan via de meldingskaart of neem contact op met de lokale politie. 

Wanneer riskeer je een boete?

Als je afval achterlaat op een plaats waar het niet hoort, bega je een overtreding. Het gaat zowel om sigarettenpeuken, kauwgom en etensresten als verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes.... Ook hondenpoep is zwerfvuil.

De handhavers kijken dus uit naar overtreders die hondenpoep niet oprapen. Hondenpoepzakjes horen in de vuilnisbak of hondenpoepbuis, niet in de berm of in het rioolrooster. We passen de GAS-wetgeving toe op personen vanaf 14 jaar. GAS-boetes kunnen oplopen tot 350 euro. Je krijgt niet eerst een waarschuwing; de boete moet je sowieso betalen.

Word Mooimaker!

Er zijn ook initiatieven om vrijwilligerswerk te doen voor het opruimen van zwerfafval. Op zaterdag 4 februari vindt er een opruimactie plaats in het Kijkverdriet en op 25 februari nog eentje in Poppel. Aarle, Maarle en de ganse omgeving eromheen zoals Nieuwkerk en alle zijwegen zullen proper gemaakt worden.

In samenwerking met de gemeente en lokale organisaties, hopen we zo dat we het aantal zwerfafval in Ravels kunnen verminderen en een schonere leefomgeving creëren voor iedereen.

Ruim jij regelmatig je eigen straat of buurt op? Of ben je van plan om dat in de toekomst te doen? Dan kan het interessant zijn om je te laten registreren als zwerfvuilvrijwilliger bij je gemeente. Zo kan je beroep doen op gratis opruimmateriaal (grijpers, handschoenen, fluovestjes, zwerfvuilzakken...), zorgt de gemeente ervoor dat je volle zwerfvuilzakken kwijt kan en ben je ook verzekerd voor mogelijke ongevallen onderweg. 

Benieuwd hoe jij je kan registreren? Neem dan contact op met de dienst Omgeving via 014 65 67 04 of via omgeving@ravels.be

Gepubliceerd op donderdag 2 feb 2023 om 08:45