Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood heette vroeger de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’. Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een zorgbudget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen. Het zorgbudget bedraagt maximaal 583 Euro per maand. Het bedrag van het zorgbudget hangt af van je zorgzwaarte en je inkomen.

Voorwaarden

Ben je 65 jaar of ouder, heb je een beperkt inkomen en verlopen dagdagelijkse activiteiten moeizaam (bijvoorbeeld poetsen, koken, aankleden of het onderhouden van activiteiten)? Dan kan je een aanvraag doen voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Procedure

Je kan het zorgbudget online aanvragen of je kan beroep doen op je zorgkas, ziekenfonds of het Sociaal Huis. Om je aanvraag te doen bij het Sociaal Huis Ravels, moet je de volgende gegevens meebrengen:

  • De naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt;
  • Je identiteitskaart en je pincode;
  • Je bankrekeningnummer;
  • Eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Na de aanvraag volgt er een medisch en administratief onderzoek. Tijdens het medisch onderzoek wordt je zorgzwaarte berekent. Er zijn vijf categorieën van zorgzwaarte, namelijk 1, 2, 3, 4 of 5. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor het zorgbudget. Tijdens het administratief onderzoek worden je inkomen (en dat van je partner), je spaargelden, je eigendommen en verkopen in kaart gebracht.