Wonen in agrarisch gebied

Onze gemeente telt heel wat landbouwbedrijven en de bijhorende woningen in agrarisch gebied.

Onze gemeente kent daarnaast ook woningen die al voor de inwerkingtreding van het Gewestplan gelegen waren in het agrarisch gebied en door de inkleuring als agrarisch gebied zonevreemd zijn geworden. 

Voor al deze woningen kan een verschillend statuut van toepassing zijn. 

  • Een woning die voor 6 november 1977 aanwezig was in het agrarisch gebied, waar geen agrarische activiteiten hebben plaatsgevonden en waar enkel stedenbouwkundige handelingen hebben plaatsgevonden die vergund zijn of vrijgesteld waren van vergunning. 

Deze woningen zijn vermoedelijk zonevreemde woningen, waar de zonevreemde basisrechten voor kunnen gelden. Het statuut van een zonevreemde woning kan blijken uit afgeleverde vergunningen. 

  • Een woning die voor 6 november 1977 aanwezig was in het agrarisch gebied, maar waar nadien agrarische activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Deze woningen zijn vermoedelijk geen zonevreemde woningen, omdat ze omwille van de aanwezige agrarische activiteit terug naar een zone-eigen gebruik zijn gebracht. Deze woningen dienen in agrarisch gebruik te blijven als bedrijfswoning bij een agrarische (volwaardige) activiteit. 

  • Een woning die voor 6 november 1977 aanwezig was in het agrarisch gebied en waar altijd agrarische activiteiten hebben plaatsgevonden. 

Deze woningen zijn geen zonevreemde woningen, omdat ze omwille van de aanwezige agrarische activiteit een zone-eigen gebruik kennen. Deze woningen dienen in agrarisch gebruik te blijven als bedrijfswoning bij een agrarische (volwaardige) activiteit.

  •  Een woning die een agrarische functie had, maar voor 9 september 1984 werd omgevormd naar een zonevreemd gebruik, wordt geacht vergund te zijn in dit zonevreemd gebruik.

Deze woningen kunnen zonevreemde woningen zijn, omwille van de zonevreemde functie die aanwezig is voor 9 september 1984. Het was immers voor 9 september 1984 niet verplicht om een vergunning aan te vragen voor zo'n functiewijziging. Het statuut als zonevreemde woning zal uit de vergunningen moeten blijken. 

Indien u vragen hebt over het statuut van uw woning in agrarisch gebied of wanneer u een woning wenst aan te kopen in agrarisch gebied, kan u terecht bij de dienst omgeving.