Wilsbeschikking "wijze van teraardebestelling"

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u vastleggen in de laatste wilsbeschikking.
 
In de laatste wilsbeschikking kunt u aangeven:
 • of u kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of u een uitvaartcontract hebt.
Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?
U kunt kiezen voor begraving of crematie. U kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:
 • begraving van de as binnen een begraafplaats
 • bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • verstrooiing van de as in een strooiweide op een begraafplaats
 • verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee 
 • begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein
 • bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats.

Procedure

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kunt u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • vrijzinnige levensovertuiging
 • neutraal filosofische overtuiging
Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt zodra ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?
Het is altijd mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen. Hiervoor moet u langskomen bij de dienst Burgerzaken. Uw nabestaanden kunnen echter niets veranderen en moeten uw laatste wil nakomen.
 
U vult het modelformulier laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling in. Dit kan op twee manieren:

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister. 

Wat meebrengen

U meldt zich persoonlijk aan bij de dienst burgerzaken met:

 • het ingevulde en ondertekende modelformulier
 • uw identiteitskaart