Werkgroep voor ouders van personen met een specifieke zorgnood

Sinds een aantal jaren organiseert het lokaal bestuur Ravels overlegmomenten met en voor ouders van kinderen, jongeren, volwassenen met een specifieke zorgnood.

Allerlei thema’s komen tijdens deze overlegmomenten aan bod, o.a. hoe een persoonsvolgend budget aanvragen, welke verschillende woonvormen zijn er in de regio, op welke manier kan het lokaal bestuur voorzien in aangepaste woongelegenheid, vrijetijdsbesteding, specifieke voordelen en vrijstellingen. Ook voorzieningen en medewerkers van bepaalde organisaties komen zo nu en dan hun werking toelichten.

Omdat ouders een heel duidelijk zicht hebben op de noden die er zijn, vinden wij hun inbreng in het overleg erg belangrijk. 

Aansluitend aan elk overleg wordt er eveneens de nodige tijd voorzien waarin  ouders terecht kunnen bij elkaar. Het delen van kleine en grote vragen en ervaringen met elkaar is al zeer waardevol gebleken.  

Wens je ook deel te nemen aan deze overlegmomenten, laat het ons dan zeker weten. Je bent meer dan welkom!

Dit kan per email: anita.nooyens@ravels.be of door telefonisch contact op te nemen met het sociaal huis Ravels 014/46 24 00.