Werken kanaal Dessel-schoten

Het jaagpad is in de eerste plaats een dienstweg voor de waterwegbeheerder en wordt gebruikt in functie van onder meer inspectie, onderhoud, overslag en waterbeheersing.

Daarnaast heeft het jaagpad lokaal een karakter van openbare weg om woningen te ontsluiten. De laatste decennia is het medegebruik door derden van jaagpaden sterk gestegen. Zo zijn jaagpaden in Ravels geliefd bij menig recreant en sportliefhebber, maar ook voor functionele verplaatsingen met de fiets

Begin dit jaar begon de Vlaamse Waterweg met herstellingen van de oeverbeschoeiingen. Hierdoor werd een gedeelte van het jaagpad afgesloten voor voetgangers en fietsers.

 

Welke werken?

De Vlaamse Waterweg nv investeert in Ravels in een stalen damwandenoever ter vervanging van de oude en versleten paal-en-doek-oever. De keuze voor de duurdere, maar ook duurzamere uitvoering in damwanden is gevallen omdat in die zone het kanaalwater hoger staat dan het omliggende maaiveld (= kanaal in ophoging).

Voordelen?

Ten opzichte van een paal-en-doek-oever hebben damwanden belangrijke voordelen naar stabiliteit en duurzaamheid: er zit minder beweging in de oever waardoor het jaagpad in een betere en stevigere uitvoering aangelegd kan worden en langer in betere staat kan blijven.

Ook voor vaartuigen is dit interessant, aangezien tegen de oever er een grotere diepgang kan gecreëerd worden en er dus vlotter afgemeerd kan worden. Om dit te faciliteren, zullen dit najaar op de linkeroever (de industriekant) nog meerpalen geplaatst worden zodat schippers er kunnen overnachten.

Welke werken volgen nog?

De vergunningen op linkeroever zullen worden herbekeken in functie van een nette en propere uitstraling en het maximale watergebonden gebruik van de zone. De damplankenoever zal tegen de brug in samenwerking met de firma Van Pelt nog verder afgewerkt worden tot volwaardige loskade. Dit project is administratief in voorbereiding.

De losplek van ACRS/Braspenninkx wordt door de oeverwerken sterk opgewaardeerd, waardoor schepen er voortaan stilliggend zonder schroefwater tegen de oever kunnen afmeren, in plaats van op schroefwater in de geul te moeten laveren tijdens het lossen. Dit heeft naast het gemak voor schipper en bedrijf ook grote voordelen naar het conserveren van onze onderwatertoestand (overdieptes en ondieptes die door dit schroefwater veroorzaakt worden).

Bij Janssens-Van Tichgelt zal tegen het water een tankinstallatie komen ten behoeve van pleziervaarders. Zij moeten nu nog met bidons aan de wal komen om te tanken, binnenkort kunnen ze naar analogie van wegtankplekken, rechtstreeks aan de pomp tanken.

In het voorjaar van 2022 zal er een speciaal transport van 12 grote silo’s plaatsvinden die per schip vanuit Ravago Arendonk naar Ravels zullen gevoerd worden om daar via vrachtwagen hun reis verder te zetten. De silo’s zijn 25 meter lang met een diameter variërend tussen 4.20m en 4.70m.

Einde werken?

Als alles volgens planning loopt zullen de werken beëindigd zijn eind maart 2022. Tot zolang de werkzaamheden aan de gang zijn, moeten fietsers vanaf de brug in Ravels een wegomlegging volgen aan de overkant van het kanaal, via het fietspad langs de gewestweg N12 naar Oosthoven of het Heieinde in Oud-Turnhout.

Meer info: Vlaamse Waterweg, +32 11 29 84 00 of info@vlaamsewaterweg.be.

Gepubliceerd op dinsdag 19 okt 2021 om 13:28

Thema's