Weg- en rioleringswerken Bovenheide-Eigenaarsstraat

Om bewoners van de Eigenaarsstraat en Bovenheide de kans te geven hun mening en wensen over hun straat te delen, werd er een fysieke co-creatie workshop georganiseerd tijdens de avond van 19 december 2022. Elke bewoner kreeg op voorhand een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen. Van alle bewoners in de straat waren er ongeveer 35 deelnemers aanwezig.

De co-creatie sessie was opgebouwd in 3 delen. In het eerste deel werd gepeild naar de beleving en ervaring van de mensen over hun interactie in de straat. In het tweede deel kreeg iedereen de kans om rond zelfgekozen thema’s aan te geven wat hun noden en wensen zijn voor de straat. Tot slot eindigde de sessie met een toekomstverkenning waarbij de deelnemers informatie kregen van een vakexpert van het ontwerpbureau Gowaco over mogelijke toekomstscenario’s. Elke deelnemer kreeg steeds de mogelijkheid om op verschillende momenten zijn of haar mening te geven. 

In het verslag vind je een beknopte samenvatting van de resultaten, verwerkt door het onafhankelijke studiebureau. De cijfers in de illustraties geven de stemming aan na de brainstorm. Dit is een visualisatie van de wensen van de bewoners wanneer ze de mogelijkheid kregen om hun voorkeur uit te spreken.

Vind hier het verslag terug van de eerste sessie!