Gemeentelijke vrijwilligersverzekering

Risicoloos vrijwilligerswerk bestaat niet. Net zoals bij een werknemer liggen kleine fouten, gevaren of ongevallen op de loer. Bescherm je vrijwilligers dus met een verzekering. De Vrijwilligerswet bepaalt dat er een verzekeringsplicht geldt voor heel wat organisaties (meer info: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/rechten-plichten/) Voor een aantal feitelijke verenigingen geldt die verzekeringsplicht niet. Toch is een goed vangnet sowieso nuttig. 

Het gemeentebestuur biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan voor alle erkende Ravelse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen kunnen gratis hun uitvoerende vrijwilligers laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Voorwaarden

  • enkel organisaties die erkend zijn door het gemeentebestuur kunnen gebruik maken van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering
  • uitvoerende vrijwilliger: de persoon die tijdens de uitvoering van de activiteit mee verantwoordelijkheid draagt, werk verricht, begeleidt, ... 
  • vrijwilligersdag: elke kalenderdag waarop één uitvoerende vrijwilliger verzekerd is
  • elke organisatie kan per kalenderjaar maximaal 80 vrijwilligersdagen verzekeren
  • elke organisatie kan de 80 vrijwilligersdagen waarop ze recht heeft naar eigen goeddunken gebruiken om haar vrijwilligers tijdens activiteiten op verschillende kalenderdagen te verzekeren
  • elke organisatie ziet er zelf op toe dat het maximaal aantal vrijwilligersdagen niet wordt overschreden

Procedure

  • de aangifte gebeurt ten laatste vijf dagen vóór de dag dat de activiteit plaatsvindt
  • de aangifte kan gebeuren via het e-formulier onderaan op deze pagina.
  • alle aangiften dienen te gebeuren bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten

Kostprijs

gratis