Gemeentelijke vrijwilligersverzekering

Het gemeentebestuur biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan voor alle erkende Ravelse jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen kunnen gratis hun uitvoerende vrijwilligers laten verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Voorwaarden

  • enkel organisaties die erkend zijn door het gemeentebestuur kunnen gebruik maken van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering
  • uitvoerende vrijwilliger: de persoon die tijdens de uitvoering van de activiteit mee verantwoordelijkheid draagt, werk verricht, begeleidt, ... 
  • vrijwilligersdag: elke kalenderdag waarop één uitvoerende vrijwilliger verzekerd is
  • elke organisatie kan per kalenderjaar maximaal 80 vrijwilligersdagen verzekeren
  • elke organisatie kan de 80 vrijwilligersdagen waarop ze recht heeft naar eigen goeddunken gebruiken om haar vrijwilligers tijdens activiteiten op verschillende kalenderdagen te verzekeren
  • elke organisatie ziet er zelf op toe dat het maximaal aantal vrijwilligersdagen niet wordt overschreden

Procedure

  • de aangifte gebeurt ten laatste vijf dagen vóór de dag dat de activiteit plaatsvindt
  • de aangifte kan gebeuren via het e-formulier onderaan op deze pagina.
  • alle aangiften dienen te gebeuren bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten

Kostprijs

gratis