Tombola's en kienavonden

Wie met zijn vereniging een kienavond wil organiseren, moet dit schriftelijk aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Vergunningen worden enkel onder strikte voorwaarden afgeleverd.