Sportmateriaal lenen bij Sport Vlaanderen

Via de uitleendiensten van Sport Vlaanderen kunt u voor beperkte tijd sportmateriaal lenen. Wie een sportevenement organiseert of als school of beginnende club geen eigen materiaal heeft, kan er aankloppen voor hulp. 

Voorwaarden

Elke school, overheid, sport- of jeugdvereniging en onderneming (enkel voor niet-commerciële activiteiten ter promotie van sporten en bewegen op de werkvloer), kan materiaal ontlenen. In het reglement ter ontlening van sportmateriaal van Sport Vlaanderen kunt u alle voorwaarden nalezen. 

Kosten

Het onlenen van sportmateriaal bij de uitleendiensten van Sport Vlaanderen is gratis. Bij verlies of schade wordt een onkost aangerekend. 

Aanpak

Op de infopagina van de uitleendiensten van Sport Vlaanderen vindt u informatie over: 

  • de locatie en openingsuren van de verschillende uitleendiensten
  • het beschikbare materiaal per uitleendienst. 

U kunt het materiaal online aanvragen via het reservatieformulier.