Huldiging sportlaureaten

Elk jaar zijn er weer personen of ploegen die in het voorbije sportjaar een uitstekende sportprestatie hebben geleverd of een grote verdienste hebben binnen de sportclub.
Jaarlijks willen wij deze personen of ploegen  in de bloemetjes zetten, maar daar hebben wij uw hulp voor nodig.
Indien er het afgelopen sportjaar (het jaar voorafgaand aan de huldiging) binnen uw vereniging, familie, vriendenkring een uitzonderlijke individuele of collectieve sportprestatie(s) werd(en) geleverd, dan vragen wij uw medewerking om een formulier in te vullen. U mag uiteraard zelf een dossier samenstellen waarin de gevraagde gegevens worden ingevuld.
Een dossier moet jaarlijks (waarin de huldiging plaatsvindt) voor de 2de vrijdag van de maand januari worden ingediend.

De gemeentelijke sportraad zal uit al deze kandidaat-sportlaureaten een selectie maken en ervoor zorgen dat deze personen op een gepaste manier gehuldigd worden.

Om een mooie presentatie te kunnen maken, vragen wij wel om zoveel mogelijk informatie digitaal (via mail, CD/DVD, USB-stick,…) aan te leveren.
Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met de gemeentelijke sportdienst, tel. 014 65 41 65 of sportdienst@ravels.be.

Huldiging sportlaureaten:  zaterdag 9 maart 2019 om 19:30 uur in GC De Wouwer

Publicatiedatum: 05/12/2018