Toelage jubilea en vieringen

Het gemeentebestuur kent toelagen toe voor bepaalde jubilea en jubileumvieringen van verenigingen. 

Voorwaarden

Verenigingen die in aanmerking willen komen, moeten erkend zijn door het gemeentebestuur, aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad en moeten een viering met een openbaar karakter organiseren. 

De volgende personen komen n aanmerking  voor een toelage voor een huwelijksjubileum, een priester- of kloosterjubileum of 100ste verjaardag:

 • inwoners van de gemeente Ravels
 • personen die minstens 25 jaar op het grondgebied van de gemeente Ravels gewoond hebben, maar wegens omstandigheden als hoge leeftijd, ziekte of mindergeschiktheid vertrokken zijn uit de gemeente en verblijven bij familieleden of in een rust‑ of verzorgingstehuis buiten de gemeente.

Bijzonderheden

Voor het dienstjaar 2018 worden de volgende toelagen bij jubilea en vieringen verleend:

 1. Huwelijksjubilea:
 • gouden bruiloft: 125,00 euro
 • diamanten bruiloft: 185,00 euro
 • briljanten bruiloft: 250,00 euro
 • platina bruiloft: 300,00 euro
 1. Priester‑ of kloosterjubilea:
 • gouden jubileum: 125,00 euro
 • diamanten jubileum: 185,00 euro
 • briljanten jubileum: 250,00 euro
 1. Honderdste verjaardag: 250,00 euro
 2. Toelage van 620,00 euro aan het comité dat de viering van een 100‑jarige in de gemeente organiseert.
 3. Toelage van 125,00 euro aan het comité dat het feest van 50‑jarigen in een deelgemeente organiseert.
 4. Jubileumvieringen van verenigingen:
 • 25-jarig bestaan: 125,00 euro        
 • 50-jarig bestaan: 250,00 euro
 • 75-jarig bestaan: 300,00 euro
 • 100-jarig bestaan: 375,00 euro
 • elke lustrumviering vanaf het 80-jarig bestaan (met uitzondering van  het 100-jarig bestaan): 75,00 euro.

Aanvraag

Een aanvraag moet schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur.