Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking

De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een erkende gemeentelijke adviesraad die instaat voor de bevordering van een geïntegreerd gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. De GROS adviseert het gemeentebestuur o.m. over de verdeling van de toelagen ontwikkelingssamenwerking.

De GROS is eveneens het eerste aanspreekpunt als het gaat over Fairtrade en label Fairtradegemeente Ravels.