Lokaal overleg kinderopvang

Het lokaal kinderoverleg is een gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur adviseert over alle beleidskeuzes die het gemeentebestuur adviseert over alle beleidskeuzes i.v.m. kinderopvang in de gemeente. Daarnaast komt ook opvoedingsondersteuning vaak aan bod.  Zowel de organisaties die kinderopvang aanbieden als de gebruikers(organisaties) kunnen lid worden van het lokaal overleg kinderopvang.