Jeugdraad

De jeugdraad is een erkende gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur adviseert i.v.m. alle beleidskeuzes die een duidelijke invloed kunnen hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren. 
Het gemeentebestuur kan de jeugdraad om advies vragen. De jeugdraad kan dit ook uit eigen beweging doen.