Fuifreglementering

Er zijn verschillende reglementen van kracht waarin bepaald wordt hoe je een fuif moet organiseren. Het is aan te raden om deze vooraf grondig na te lezen! 

Uniform gemeentelijk politiereglement 
Het politiereglement is het belangrijkste reglement om op te volgen als je een fuif wil organiseren. Hierin wordt o.a. bepaald: 

  • hoe je een fuif moet melden/aanvragen;
  • welke maatregelen je ten minste moet nemen om de veiligheid van de bezoekers te garanderen;
  • dat er steeds kosteloos en goed onderhouden sanitair ter beschikking moet staan van de bezoekers;
  • aan welke voorwaarden een feesttent moet voldoen;
  • welk sluitingsuur wordt opgelegd;
  • … .

Opgelet! Het niet naleven van de voorwaarden opgesomd in het politiereglement kan bestraft worden met administratieve geldboetes van maximum 250,00 EUR. 

Reglement op het gebruik van gemeentelijke lokalen 
Ook in gemeentelijke zalen worden soms fuiven georganiseerd. In het reglement op het gebruik van gemeentelijke lokalen (Hoofdstuk 6, openbare danspartijen) vind je de regels die het gemeentebestuur hiervoor heeft vastgelegd. 

Beide reglementen kan je op deze pagina downloaden.