Aanvraagformulier festiviteiten

Aanvraag festiviteiten

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

*Locatie festiviteit

beginuur

eindduur

beginuur

einduur

beginuur

einduur

De aanvragers wenst de volgende afwijking van de geluidsnormen aan te vragen

Commentaar

Hoe luid wil je spelen?

Cat 1 tot 85 dB: bijvoorbeeld: Quiz, achtergrondmuziek

Maatregelen: geen verplichte metingen of maatregelen.

Cat 2 tot 95 dB: bijvoorbeeld: fuif/vat in zaal, filmvoorstelling, dansavond

Maatregelen: - het volume meten met een geschikte geluidsmeter (*) gedurende de hele activiteit

                       - het volume moet zichtbaar zijn voor de verantwoordelijke van het geluid gedurende de hele activiteit

                       - gehoorbescherming is niet verplicht (maar wel aan te raden)

Cat 3 tot 100 dB: bijvoorbeeld: grote tentfuif, festival, live-optreden

Maatregelen: - het volume meten en registreren met een geschikte geluidsmeter (*) gedurende de hele activiteit

                      - Het volume moet zichtbaar zijn voor de verantwoordelijke van het geluid gedurende de hele activiteit

                      - Verplicht gratis gehoorbescherming aan te bieden

Bij evenementen met kinderen wordt het geluidsniveau beperkt tot 90 dB.

In de gemeentezaal Sint-Jan en de podiumzaal De Wouwer hangt een vaste, permanente geluidsmeter van de gemeente. Voor evenementen op een andere locatie, moet de organisator zelf voorzien in een geschikte geluidsmeter.

De aanvrager wenst tijdelijke aankondigingsborden te plaatsen naast de openbare weg:
De aanvrager wenst tijdelijke verkeersmaatregelen aan te vragen:

Belangrijke inlichtingen

Bij tent- of openluchtfuif een gedetailleerd inplantingsplan en plan van het fuifterrein bijvoegen.

Dit formulier via het gemeentebestuur overmaken aan de politiezone Kempen Noord-Oost, team Weekendcriminaliteit en dit ten laatste 60 kalenderdagen voor de aanvang van de festiviteiten

Opgegeven GSM-nummers moeten bereikbaar zijn tijdens de festiviteiten

Met deze aanvraag wordt eveneens een afwijking aangevraagd op de geluidsnormen in de omgeving van de muziekactiviteit

Let op voor (geluids)overlast en hou rekening met het einduur voor de muziek, zijnde ten laatste 03.00 uur

Bij niet naleving van de voorwaarden, kan er volgens het Uniform Gemeentelijk Politiereglement, Deel A, afd. V (meerdere hfst. en art.) een boete worden opgelegd tot 350,00 euro.

Welk getal is het grootst: twee of zes?