Gemeentelijke cultuurinfrastructuur: wijziging tarieven, reglement en procedure

De gemeenteraad van Ravels heeft op 4 mei 2020 beslist de retributies van de gemeentelijke lokalen te herzien.

De tarieven voor erkende verenigingen en instellingen blijven grotendeels hetzelfde, maar de tarieven voor niet-erkende verenigingen, natuurlijke personen en bedrijven worden verhoogd omdat de gemeente minder in concurrentie wil gaan met commerciële feestzalen.

Er zijn ook nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd zoals een aanpassing van het tarief voor technische ondersteuning (bv. voor de bediening van de theaterverlichting van De Wouwer) en de vastlegging van enkele tarieven voor nieuwe lokalen of dienstverlening.

Om de gebruikers de kans te geven hun werking aan te passen aan de gewijzigde tarieven, zullen de nieuwe tarieven ingevoerd worden op 1 september 2020.

Voorts werd ook beslist dat het niet meer toegestaan is om wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes te gebruiken in de gemeentelijke lokalen. Deze maatregel gaat onmiddellijk in.

Tenslotte werd beslist dat de zaal- en materiaalreservaties vanaf 1 juni 2020 door de vrijetijdsdiensten behandeld zullen worden. Reserveren gebeurt nog steeds bij voorkeur online, maar ook telefonisch (tel. 014 656 704) of per e-mail (reservaties@ravels.be) kan gereserveerd worden.

U kan het gebruiksreglement en de nieuwe tarieven hier raadplegen.

Publicatiedatum: 12/05/2020