Werkingsubsidies

Elke erkende cultuurvereniging heeft jaarlijks recht op een werkingssubsidie op basis van volgende aspecten:

 • het ledenaantal
 • het gebruik van volgende mediakanalen:
  • een up-to-date eigen website (d.w.z. geen Facebookpagina of subsites)
  • een gedrukt tijdschrift dat door de vereniging zelf werd opgesteld en minstens drie maal per jaar wordt uitgegeven.
 • de organisatie van volgende ledenactiviteiten:
  • eductieve activiteiten met begeleider (voordrachten, discussieavonden, debatten, filmvoorstellingen ...), waarbij een hogere subsidie wordt uitgekeerd voor een gediplomeerde begeleider
  • repetities onder leiding van een gediplomeerde begeleider
  • een jeugdopleiding onder leiding van een gediplomeerde begeleider, waaraan minstens tien minderjarigen deelnemen.
 • de organisatie van volgende publieke activiteiten (waarbij iedereen welkom is):
  • culturele voorstellingen (toneel, literatuur, muziek, ballet, poppentheater ...) die door derden worden uitgevoerd
  • culturele voorstellingen die door eigen leden worden opgevoerd
  • activiteiten warbij immaterieel of materieel erfgoed wordt getoond (geen vaste collecties)
  • recreatieve activiteiten (wedstrijden, quizzen, zoektochten ...) 

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet jaarlijks vóór 15 september ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. Het aanvraagformulier wordt in de zomervakantie per e-mail aan de erkende verenigingen bezorgd.