Projectsubsidies

Als u een cultureel project organiseert met een duidelijke culturele meerwaarde, dat vernieuwend is voor de gemeente, kan u als cultuurvereniging of als inwoner, beroep doen op een projectsubsidie cultuur. Het is ook mogelijk om vooraf zekerheid te krijgen over de toekenning van een subsidie. De uiteindelijke subsidie kan maximaal  1 000,00 euro bedragen en wordt berekend aan de hand van de gemaakte kosten.

Voorwaarden

Een project moet aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor subsidiëring:

  • het is in de tijd beperkt en wordt bovenop de reguliere werking van de initiatiefnemer opgezet
  • het vindt plaats in de gemeente Ravels en is voor iedereen toegankelijk
  • het is vernieuwend voor de gemeente Ravels en heeft een duidelijke culturele meerwaarde
  • in alle publiciteit moet duidelijk vermeld worden dat het project ondersteund wordt door de gemeente.

Bijzonderheden

Een organisator kan vooraf een principebeslissing vragen waarmee het gemeentebestuur er zich toe verbindt om de definitieve aanvraag te aanvaarden als aan de voorwaarden voldaan is.

Aanvraag

De aanvraag voor een principebeslissing moet ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst.

De uiteindelijke subsidieaanvraag moet vóór 15 september volgend op het werkingsjaar (van 1 september tot en met 31 augustus) waarin het project plaatsvond ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst.