Basissubsidies

Elke erkende cultuurvereniging heeft jaarlijks recht op een basissubsidie.

De meeste cultuurverenigingen kunnen een basissubsidie van  50,00 euro ontvangen. De cultuurscheppende organisaties (fanfares, koren en toneelverenigingen) krijgen een basissubsidie van  200,00 euro en de cultuurbewarende organisaties (erfgoedverenigingen) ontvangen hiervoor 100,00 euro. Een buurtcomité tenslotte krijgt een basissubsidie van 0,30 euro per inwoner van haar werkingsgebied.

Cultuurverenigingen kunnen als opstartsubsidie bij hun erkenning het dubbele van de basissubsidie ontvangen.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet jaarlijks vóór 15 september ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. Het aanvraagformulier wordt in de zomervakantie per e-mail aan de erkende verenigingen bezorgd.