Subsidies voor kinderspelen

De verenigingen die bij de jaarlijkse kermis in hun woonkern volksspelen voor kinderen organiseren krijgen hiervoor een subsidie van  0,25 euro per inwoner van hun werkingsgebied. Het gaat over volgende verenigingen:

  • Buurtcomité Gilseinde vzw
  • Feestcomité Poppel
  • Feestcomité Sint-Jan
  • Feestcomité Weelde-Statie
  • Kermiscomité Sint-Michiel
  • Kinderspelen Ravels-Eel.

Aanvraag

De subsidieaanvraag moet ten laatste zes weken vóór aanvang van de lokale kermis ingediend worden bij de gemeentelijke cultuurdienst. Het aanvraagformulier wordt per e-mail bezorgd aan de verenigingen die in aanmerking komen.