Cultuurraad

De cultuurraad is het inspraak-, overleg- en adviesorgaan voor de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente. De raad geeft advies over zaken gaande van nieuwe straatnamen tot de subsidies voor sociaal-culturele verenigingen. 

De cultuurraad bestaat voornamelijk uit afgevaardigden van de sociaal-culturele verenigingen, maar mensen die zich op één of andere manier deskundig kunnen noemen op het vlak van cultuur kunnen ook zetelen. Het dagelijks bestuur vergadert ongeveer acht keer per jaar, de algemene vergadering van de cultuurraad vindt meestal één per jaar plaats.