Visvijver Speeksel en De Burcht

De gemeentelijke visvijver 't Speeksel en de Burcht in de oude dorpskern van Weelde worden ter beschikking gesteld om te vissen.

Visvijver Speeksel

Adres: Leemputten t.h.v. vijver Speeksel, 2381 Ravels

Afmeting: 3143 m²  

De Burcht

Adres: Dreef t.h.v. de pastorij, 2381 Ravels

Voorwaarden

 • Het is enkel toegelaten om te vissen met visvergunning
 • Het is enkel toegelaten om met een hengel te vissen
 • Het is verboden met meer dan twee hengels tegelijk te vissen.
 • Een hengel mag ten hoogste van één enkelvoudige of meervoudige haak voorzien zijn.
 • Een schepnet mag alleen gebruikt worden om vissen te landen die met een hengel gevangen zijn. Alle andere tuigen waarmee vis gevangen kan worden, zijn verboden.
 • Tijdens de periode van 16 juni tot 30 september mag er gevist worden van een half uur vóór zonsopgang tot een half uur vóór zonsondergang. Het is verboden te vissen van 1 oktober tot 15 juni.
 • Elke gevangen vis moet steeds onmiddellijk en voorzichtig in het water van herkomst worden vrijgelaten. 
 • Het is verboden te vissen wanneer het peil van het water abnormaal laag is. Deze tijdelijke maatregel worden via informatieborden kenbaar gemaakt.
 • Het is verboden:
  • gebruik te maken van levende of dode aasvisjes
  • gebruik te maken of in het bezit te zijn van nachtlijnen, fuiken e.d. 
  • gebruik te maken van producten die de vis bedwelmen of uit zijn normale toestand brengen
  • visstekken te installeren
  • gebruik te maken van een leefnet of een ander middel om vis te bewaren.
 • Er mag slechts gevist worden vanop de oever. 

Procedure

Visvergunningen zijn te verkrijgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. 

Bedrag

 • Inwoners van de gemeente Ravels betalen 5,00 euro per jaar.
 • Niet-inwoners betalen 50,00 euro per jaar.
 • Niet-inwoners die tijdelijk in de gemeente verblijven betalen 5,00 euro per week

Gerelateerde items