Verwerving Belgische nationaliteit

Aanpak

Wil je graag informatie over Belg worden? Gelieve dan via mail (bevolking@ravels.be) of telefonisch 014 65 41 76 contact met ons op te nemen. Onze medewerkers bekijken dan of u in aanmerking komt voor een aanvraag en zullen u een afspraak geven indien u in aanmerking komt. Op deze afspraak krijgt u dan alle nodige informatie over de procedure. Online een afspraak maken voor dit product is niet mogelijk.

Als niet-belg kan je een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

De dienst burgerzaken helpt je bij het samenstellen van jouw dossier en het overmaken van dat dossier aan de betrokken instanties. De samenstelling van je dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Elk dossier vereist een aanpak op maat en hiervoor is het persoonlijk langskomen de eerste belangrijke stap. 

Ná het ondertekenen van de verklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt.

  • Bij een positieve beslissing word je door de ambtenaar van de burgerlijke stand verwittigd dat je de Belgische nationaliteit verkrijgt.
  • Bij een negatieve beslissing ontvang je een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.

Je zal, nadat je de Belgische nationaliteit heeft verworven, automatisch een uitnodiging krijgen om je Belgische identiteitskaart aan te vragen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een aanvraag tot Belgische nationaliteit zijn afhankelijk van de procedure die wordt aangewend. Je komt best langs bij de dienst burgerzaken om meer informatie te bekomen.

Kosten

  • 150,00 euro registratierecht, cash te betalen bij het registratiekantoor van Turhout (het registratierecht is voor de meeste nationaliteitsverklaringen verschuldigd).
  • 150,00 euro te betalen bij het ondertekenen van de nationliteitsverklaring bij de dienst burgerzaken.