Verwarmingstoelage

Heb je een laag inkomen en verwarm je met huisbrandolie (stookolie of mazout), lamppetroleum, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas, dan kan je via het OCMW beroep doen op de verwarmingstoelage.

Het bedrag van de verwarmingstoelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de hoeveelheid. Je mag maximum een aanvraag doen voor 1500 liter per jaar. De maximumtoelage per huishouden is 210 euro per jaar.

Voorwaarden

Personen die behoren tot één van de volgende categorieën:

  • Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • Je hebt een laag inkomen, d.w.z. het jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager of gelijk aan 20.763,88 Euro, verhoogd met 3.843,96 Euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
  • Je hebt schuldoverlast en bent in schuldbemiddeling en kan de verwarmingsfactuur niet betalen.

Procedure

Je kan een verwarmingstoelage aanvragen bij de sociale dienst van OCMW Ravels binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

Meer info

Wil je meer weten? Contacteer dan de medewerkers van OCMW Ravels.

Sociale dienst OCMW Ravels
tel. 014 46 24 00