Vertrek naar het buitenland: uitschrijven

Wanneer u naar het buitenland verhuist, dient u zich te laten uitschrijven bij de gemeente. U dient hiervoor vooraf een afspraak te maken.

Wanneer uitschrijven?

Liefst zo kort mogelijk en uiterlijk 1 dag voor uw vertrek. U zal worden uitgeschreven op de dag van aanmelding. U dient hiervoor vooraf een afspraak te maken.

Procedure

Wie kan dit melden?

  • Iedere persoon ouder dan 18 jaar kan voor zichzelf en zijn meerderjarige gezinsleden een verhuizing doorgeven.
  • Voor minderjarige kinderen moeten de ouders of voogden de verhuizing doorgeven. Als één van de ouders niet mee verhuist naar het buitenland, moet deze meekomen om de adreswijziging naar het buitenland te regelen of moet er een schriftelijke toestemming met gewettigde handtekening voorgelegd worden.

Wat meebrengen

  • niet-Belg: huidige verblijfskaart, bijlage 8(bis), bijlage 15 of bijlage 45 van alle gezinsleden die vertrekken
  • Belg: identiteitskaart/kids-id van alle gezinsleden die vertrekken en de bijhorende pin/pukcode
  • Adres in het buitenland

Meer info

  • Voor Belgen: een inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters is niet verplicht maar niettemin aangeraden. Administratieve bijstand, zoals deze aangeboden door de gemeenten in België, wordt immers enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister. Meer info: https://diplomatie.belgium.be/nl/voor-belgen-in-het-buitenland
  • Voor niet-Belgen: met digitale sleutels kunt u zich ook na uw uitschrijving uit België veilig aanmelden bij onlinediensten van de overheid (bv.: voor belastingaangifte). Meer info: via https://www.ravels.be/digitale-sleutel-token