Verstrengde maatregelen vanaf 19 oktober

De volgende maatregelen dienen gevolgd te worden vanaf maandag 19 oktober 2020:
 • De horeca (cafés en restaurants) zal vanaf maandag 19 oktober 2020 voor vier weken moeten sluiten. Er komt een evaluatie na 14 dagen. Restaurants kunnen wel nog takeaway-gerechten meegeven, tot 22 uur 's avonds. 
 • Groenten- en fruitmarkten, kermissen blijven geopend onder voorwaarden.
 • Kerstmarkten, rommelmarkten,... worden niet toegelaten.
 • Er komt ook in het hele land een avondklok van middernacht tot 5 uur 's ochtends. Ook die maatregel gaat vanaf maandag in werking. Verplaatsingen om dringende redenen zijn wel toegelaten (ziekenvervoer, woon-werkverplaatsing,...)
 • Ook onze sociale contacten worden verder ingeperkt. Elke individu mag nog maximaal één nauw (knuffel)contact hebben. Thuis mogen we nog vier dezelfde mensen ontvangen maandelijks, mét mondmasker en op afstand.
 • Telewerken wordt verplicht tenzij de bedrijfscontinuiteit in het gedrang komt.
 • Nachtwinkels sluiten om 22.00 uur.
 • Alcohol mag niet meer verkocht worden na 20.00 uur.
 • koffietafels mogelijk met max. 40 personen

Coronabarometer

Er wordt gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de voorbije 14 dagen. Hoe meer besmettingen in een gebied, hoe hoger het alarmniveau:

 • Geen alarm: géén of slechts enkele sporadische besmettingen
 • Pré-alarmfase: 1 tot 14 besmettingen
 • Alarmniveau 1: tussen 15 en 30
 • Alarmniveau 2: tussen 31 en 50
 • Alarmniveau 3: tussen 51 en 100
 • Alarmniveau 4: meer dan 100.

Maar voor de classificatie wordt er daarnaast ook rekening gehouden met:

 • de trend van de cijfers (stijgende of dalende lijn)
 • het percentage positieve testen
 • alle mogelijke bijkomende informatie in verband met de aard van lokale uitbraken.

Elk van deze alarmniveaus is gekoppeld aan specifieke acties en er is ook een leidraad voor te nemen maatregelen.

Deze acties en maatregelen worden best zo lokaal mogelijk genomen in overleg met de regionale gezondheidsagentschappen en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Aan de hand van vastgelegde criteria voor elk dreigingsniveau kunnen maatregelen ook worden afgebouwd. Uitbraak teams kunnen worden ingezet om ter plaatse een inschatting van de situatie te maken en maatregelen voor te stellen of af te bouwen.

Zo kan er bijvoorbeeld besloten worden om de scholen om te schakelen van code geel naar oranje. Het is aan de minister van onderwijs om dit te beslissen in samenspraak met de lokale besturen.

Binnen alarmniveau 3 en 4 kunnen er ook bijkomende federale maatregelen genomen worden.

Ook op het niveau van de gemeenten wordt op regelmatige basis een beoordeling gemaakt. Op basis van:

 • de cijfers
 • het soort van uitbraken
 • andere voorgaande criteria.

Als de situatie voor bepaalde gemeenten ongunstig evolueert kan er gevraagd worden dat de lokale crisiscel samenkomt en de situatie analysee en eventueel bijkomende maatregelen te nemen.

Gepubliceerd opvrijdag 16 okt 2020 om 19:47

Thema's