Verslag gemeenteraad en raad van maatschappelijk welzijn

Het verslag van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 april 2024 is nu beschikbaar in onze raadpleegomgeving.

Bekijk de besluitenlijst en notulen van de gemeenteraad

Ook het verslag van de vorige raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad vind je er terug. De volgende gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op maandag 6 mei 2024. 

Openbaarheid van besturen

Daarnaast heb je als burger ook het recht om zelf bestuursdocumenten op te vragen, in te kijken, er  uitleg over te krijgen of er zelfs een kopie van te bekomen. Alle aanvragen om documenten in te kijken, er een kopie van te ontvangen of uitleg te krijgen kunnen schriftelijk ingediend worden bij de gemeente. Dit kan per brief of per e-mail naar secretariaat@ravels.be, maar ook via het onderstaand e-formulier.

Alle aanvragen tot openbaarmaking worden in principe binnen de 20 dagen beantwoord. Wanneer er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, krijg je bericht dat de termijn met 20 dagen verlengd wordt. 

Vraag hier inzage in een bestuursdocument

Gepubliceerd op donderdag 25 apr 2024 om 07:54

Thema's