Verordeningen omgeving

De gemeente kan verordeningen opnemen die bepalingen bevatten betreffende de ruimtelijke ordening en omgeving. 

Heden heeft de gemeente een verordening houdende de verplichting tot het aanvragen van een conformiteitsattest

Op deze pagina kan u de tekst van de verordening terugvinden.