VERO-route: veilig leren fietsen

De Ravelse scholen ontwikkelden samen met het lokaal bestuur een permanente verkeerseducatieve fietsroute (VERO-route). Op dat parcours zullen de leerlingen van het zesde jaar voortaan hun fietsexamen afleggen.

Maar ook ouders kunnen de route samen met hun kinderen verkennen om vanaf het derde leerjaar te leren hoe je veilig reageert in mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties.

Met de klas op weg

Ver­keerse­d­u­catie is meer dan de klassieke the­o­rielessen in de klas. Meestal oefe­nen leer­lin­gen hun ver­keersvaardighe­den eerst op de speelplaats en daar­na in het echte ver­keer. Een Ver­keerse­d­u­catieve Route, kortweg VERO, biedt scholen een prak­tis­che lei­draad om ook buiten de school­muren ver­keersvaardigheid te oefenen. 

Wat is een VERO?

Een Ver­keerse­d­u­catieve route is een route in de schoolomgev­ing met ver­keer­soe­fenin­gen voor voet­gangers en fietsers. De route loopt langs ver­schil­lende aan­dacht­spun­ten in de buurt van de school. Het doel is om leer­lin­gen ver­keersvaardig mak­en door eerst te oefe­nen in een bescher­mde omgev­ing (speelplaats, turn­za­al), en daar­na ook staps­gewi­js buiten de school­muren. Zo stoomt de school leer­lin­gen klaar om zich zelf­s­tandig in het ver­keer te bewegen. 

Leer veilig fietsen op de VERO-route van Ravels

Je herkent de route aan de borden. Je ontdekt de volledige route op het overzichtsbord aan het gemeentehuis in Weelde.