Verlies of diefstal Belgisch paspoort

De stappen die u moet doen verschillen naargelang u in België dan wel in het buitenland bent:

U bent in België

  • Bij verlies: meld dit onmiddellijk bij uw gemeentebestuur. Vraag hen een attest dat het verlies bevestigt.
  • Bij diefstal: meld dit onmiddellijk bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie. Vraag hen een attest dat de diefstal bevestigt.
  • Kunt u niet onmiddellijk bij uw gemeentebestuur of de politie terecht? Bel dan naar DOC STOP om uw paspoort nietig te verklaren en u te beschermen tegen elk fraduleus gebruik van uw identiteit: 00800 2123 2123

U bent met vakantie in het buitenland

  • Bel DOC STOP om uw paspoort nietig te verklaren en u te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van uw identiteit: +32 2 518 2123.
  • Meld onmiddellijk het verlies/de diefstal bij de lokale politie. Vraag hen een attest dat het verlies/de diefstal bevestigt.
  • Indien u een paspoort nodig hebt om terug te keren naar België, contacteer dan de ambassade of het consulaat van België in het land waar u zich bevindt. Wanneer er geen Belgische vertegenwoordiging ter plaatse is, richt u dan tot de ambassade of het consulaat van een ander land van de Europese Unie (zie Europese consulaire bijstand).
  • Wanneer u het verlies/de diefstal niet kon aangeven bij de lokale politie gedurende uw verblijf in het buitenland, doe dit dan bij het politiebureau van uw gemeente zodra u in België bent.

U woont in het buitenland

  • Bel DOC STOP om uw paspoort nietig te verklaren en u te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van uw identiteit: +32 2 518 2123.
  • Meld onmiddellijk het verlies/de diefstal bij de lokale politie. Vraag hen een attest dat het verlies/de diefstal bevestigt.
  • Meld het verlies/de diefstal bij uw ambassade of consulaat en stuur hen het attest van de politie.