Verkiezingen 9 juni 2024

Op 9 juni 2024 zijn er Europese, federale en regionale verkiezingen. Dan wordt gekozen wie zetelt in het Europees Parlement, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in het Vlaams Parlement.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vind je meer informatie over de verkiezingen.


Wie mag er stemmen en is het verplicht ?

Je mag in Ravels stemmen indien je voldoet aan deze voorwaarden:

 • Je bent ofwel
  • Belg op 1 april 2024 én 18 jaar of ouder op 9 juni 2024. In dat geval stem je voor alle verkiezingen en is de stemming verplicht.
  • Belg op 1 april 2024 én tussen 16 en 18 jaar op 9 juni 2024. In dat geval stem je enkel voor de Europese verkiezingen. Maar dat is niet verplicht (stemrecht). Je hoeft je niet op voorhand in te schrijven.
  • Europese burger, 16 jaar of ouder op 9 juni 2024 én geregistreerd als kiezer tussen 1 mei 2023 tot en met 31 maart 2024. In dat geval stem je enkel voor de Europese verkiezingen. Informatie over hoe je je kunt registreren vind je hieronder. Vanaf je geregistreerd bent, is de stemming verplicht vanaf 18 jaar.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Ravels op 1 april 2024.
 • Je hebt stemrecht (je bent niet uitgesloten of geschorst).

Bekijk de voorwaarden voor belgen in het buitenland.

Registratie voor Europeanen in België kan vanaf 14 jaar. Let op: Stemmen kan pas vanaf 16 jaar

 

Oproepingsbrief

In de oproepingsbrief vind je op welke locatie en in welk stembureau je jouw stem uitbrengt.

Dit breng je mee als je gaat stemmen:

 • Oproepingsbrief
 • Identiteitskaart

Is je oproepingsbrief verloren of heb je hem niet ontvangen?

Zonder oproepingsbrief kan je geen geldige stem uitbrengen. Kiezers van Ravels zullen uiterlijk op 24 mei 2024 een papieren oproepingsbrief ontvangen. Als je je originele oproepingsbrief niet ontvangen of verloren hebt, kan je een duplicaat van de oproepingsbrief aanvragen bij het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Op de dag van de verkiezingen kan je tot 16.00 uur een duplicaat van je oproepingsbrief bij het gemeentehuis aanvragen.

 

Volmacht geven of krijgen ?

Als je niet kunt gaan stemmen, kun je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel je afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht of verantwoordt je afwezigheid niet, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

In de volgende gevallen kan je een volmacht geven:

 • ben je stemgerechtigd op 9 juni 2024
 • kun je op 9 juni 2024 niet gaan stemmen
 • moet de persoon die de volmacht krijgt ook stemgerechtigd zijn op 9 juni 2024
 • moet de persoon die de volmacht krijgt in dezelfde kieskring wonen
 • moet je je afwezigheid laten attesteren op het volmachtformulier
  • bij ziekte door een arts
  • als je moet werken door je werkgever
  • wegens schoolactiviteit door de onderwijsinstelling
  • bij toestand van vrijheidsbeneming door de directie van de inrichting
  • omwille van je geloofsovertuiging door de religieuze overheid
  • bij zelfstandige activiteit/schipper/markt- of foorkramer door de gemeente op basis van een verklaring op eer. Attestering gebeurt bij dienst burgerzaken op afspraak
  • bij vakantie in het buitenland door de gemeente op basis van reisdocumenten of een verklaring op eer. Attestering gebeurt bij dienst burgerzaken op afspraak


Hoeveel kost het?

Een volmacht geven is gratis.

 

Welke stappen zijn er?

Je kan een leeg volmachtformulier verkrijgen:

Vul het volmachtformulier in samen met betreffende instantie bij onderstaande situaties:

 • bij ziekte door een arts
 • als je moet werken door je werkgever
 • wegens schoolactiviteit door de onderwijsinstelling
 • bij toestand van vrijheidsbeneming door de directie van de inrichting
 • omwille van je geloofsovertuiging door de religieuze overheid

Maak een afspraak bij dienst burgerzaken om het volmachtformulier in te vullen door dienst burgerzaken bij onderstaande situaties: (lege formulieren zijn ook aanwezig op dienst burgerzaken)


Op de dag van de verkiezingen

Op 9 juni 2024 gaat de persoon aan wie je volmacht hebt gegeven eerst zelf stemmen. Pas daarna kan deze persoon voor jou stemmen met volmacht.  

Veelgestelde vragen bij volmachten

 • Ik vertrek nu al op reis naar het buitenland. Kan ik mijn volmacht al regelen?

Ja, dat kan. Je kunt het volmachtformulier al downloaden of afhalen, invullen en eventueel je afwezigheid al attesteren.

 • Wat moet de persoon die de volmacht heeft gekregen meenemen naar het stembureau?
  • De eigen identiteitskaart
  • De eigen oproepingsbrief
  • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
 • Ik heb een volmacht gekregen. Waar moet ik stemmen?
  Je stemt eerst voor jezelf in je eigen stembureau. Daarna ga je stemmen in het stembureau dat is aangegeven op de oproepingsbrief van de persoon die je een volmacht heeft gegeven. De naam van de volmachtgever staat vermeld op de namenlijst van dat specifieke stembureau.
 • Mag ik meer dan één keer stemmen met volmacht?
  Nee, als stemgerechtigde mag je maar één volmacht krijgen.

   

Je bent afwezig en je geeft geen volmacht.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je op de lijst terecht van de kiezers die niet hebben gestemd.
Die lijst gaat naar de vrederechter en de politierechter bepaalt mogelijke straffen of boetes.

Indien je om bepaalde redenen niet bij volmacht wil of kan stemmen, moet je de oproepingsbrief met het correcte attest of document (werkgever, dokter/ziekenhuis, verblijf in het buitenland) bezorgen.
Je brengt de oproepingsbrief en de bewijsstukken op naam, adres en de reden van je afwezigheid binnen op het onthaal van het gemeentehuis of je stuurt deze met de post op naar Burgerzaken - Verkiezingen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Ook als je de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent (ziekte, ongeval, enz.) bezorg je het bewijs van je afwezigheid (doktersattest, proces-verbaal, enz.) met indien mogelijk een kopie van je oproepingsbrief aan de vrederechter.