Aanvraag vergunning verhuur kampterrein of - lokaal

Verenigingen of personen die hun lokalen of gronden ter beschikking stellen voor overnachtingen aan verenigingen, moeten uiteraard bepaalde regels volgen. De veiligheid van de personen die op kamp komen, mag immers niet in het gedrag komen. 

Zonder vergunning van de burgemeester is het dan ook verboden om occasioneel gebouwen of terreinen ter beschikking te stellen aan verenigingen zoals jeugd- en sportverenigingen. De vergunning moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden en wordt slechts verleend na grondig onderzoek en verslag van de brandweer.