Veranderen van voornaam

De ouders kiezen de voornaam voor hun kind. Er zijn echter beperkingen. De voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag het kind of derden niet schaden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw voornaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

U kunt uw voornaam laten wijzigen als: 

  • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent
  • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
  • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
  • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden

Kosten

150,00 euro of 15,00 euro voor transgenders (meer informatie bij de ambtenaar van de burgerlijke stand)

Aanvraag

Procedure

Om uw voornaam te veranderen meldt u zich persoonlijk aan bij de burgerlijke stand van

  • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
  • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd. 

Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te vernieuwen. 

De procedure kan tot drie maanden duren. 

Wat meebrengen

  • uw identiteitskaart of verblijfskaart 
  • een gemotiveerde schriftelijke aanvraag gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
  • een recent afschrift van de geboorteakte (aan te vragen in de gemeente waar u geboren bent)