Veranderen van voornaam

Procedure

De wijziging van uw voornaam vraagt u aan in de gemeente waar u bent ingeschreven. In Ravels moet u hiervoor persoonlijk langskomen bij het loket burgerlijke stand.  Indien het gaat om minderjarige kinderen, moeten beide ouders aanwezig zijn en zich akkoord verklaren met de voornaamsverandering.

U vult aan het loket de verklaring van voornaamswijziging in en motiveert waarom u uw  voornaam (of die van uw minderjarige kinderen) wil veranderen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het verzoek.  Geeft de nieuwe voornaam geen aanleiding tot verwarring, is de nieuwe voornaam niet belachelijk? Wat zijn uw gerechtelijke antecedenten?

Bij twijfel kan de ambtenaar van de burgerlijke stand advies inwinnen via de procureur des Konings. Dat advies is niet bindend, maar moet wel binnen de 3 maanden worden gegeven.

De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt binnen de 3 maanden een beslissing.

Bij een positieve beslissing past de burgerlijke stand alle akten aan waarin uw naam wordt vermeld (bijvoorbeeld uw geboorteakte, uw huwelijksakte, de geboorteakte(n) van uw kinderen) alsook je persoonsgegevens in het rijksregister.

U krijgt een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen en eventueel ook een nieuw rijbewijs.

Bij een negatieve beslissing krijgt u een gemotiveerde kennisgeving opgestuurd. U heeft dan 30 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart of verblijfskaart
  • Uw geboorteakte. Wanneer u in België geboren bent, kunnen wij deze voor u opvragen. 

Kostprijs

Een voornaamswijziging kost € 150,00.  Voor transgenders bedraagt de kostprijs € 15,00. 

U dient ook rekening te houden met de bijkomende kosten voor de aanvraag van een nieuwe eID, rijbewijs en eventueel paspoort.

Voor wie

  • U bent Belg, erkend vluchteling of staatloze
  • De nieuwe voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring en mag verzoeker of derden niet schaden
  • De nieuwe voornaam mag niet belachelijk zijn op zichzelf of samen met de familienaam, hatelijk, absurd of choquerend zijn.