Veerkrachtige dorpen Weelde-Statie

Het project “Veerkrachtige dorpen” is een samenwerking tussen de inwoners van Weelde-Statie, Provincie Antwerpen, Gemeente Ravels en RURANT vzw. 
Het vloeit voort uit de vaststelling dat dorpen in Vlaanderen de laatste jaren continu aan het veranderen zijn. Er wonen meer en meer mensen, bijvoorbeeld. Tegelijk werken, winkelen en besteden veel dorpsgenoten hun vrije tijd vaak elders. Dat heeft zijn impact op die dorpen. Dat zien we ook in Weelde-Statie. Zo zijn er best wat winkels verdwenen, is het verkeer drukker geworden, heeft het verenigingsleven een boost nodig en zijn er meer jongeren en senioren in het dorp. Tijdens dit project zoeken we samen uit hoe we als dorp op een goede manier met de vele maatschappelijke veranderingen omgaan.   

In het najaar van 2021 ging het traject ‘Veerkrachtige dorpen Weelde-Statie’ van start. Een enthousiast Dorpsteam kreeg vorm, de kinderen van de lagere school fantaseerden over hun toekomstig Weelde-Statie, en bijna 100 inwoners deelden hun mening op het startmoment aan de gemeentezaal. Tijdens dit startmoment werden de drie grote uitdagingen gekozen die de inwoners van Weelde-Statie belangrijk vinden:

  1. ontmoetingsplekken en -kansen
  2.  basisvoorzieningen
  3. verkeersveiligheid.

Deze uitdagingen werden één voor één verder uitgediept tijdens verschillende participatiesessies en de conclusies werden opgenomen in een visiedocument dat je op deze pagina kan downloaden.

In dit visiedocument vind je heel wat vaststellingen, wensen en ideeën. De komende tijd wordt deze visie vertaald naar haalbare en uitvoerbare acties op maat van het dorp. Er wordt een concreet actieplan uitgewerkt. Het lokaal bestuur Ravels geeft aan waar en op welke manier deze acties in de planning kunnen geïntegreerd worden. Zij geven aan voor welke acties ze eventueel een ondersteunende en faciliterende rol kan spelen of welke acties ze zelf zal opnemen. Inwoners kunnen waar mogelijk en in overleg met het lokaal bestuur ook zelf de touwtjes in handen nemen. Dat inwoners en lokaal bestuur elkaar zien als partners, garandeert een succesvollere uitvoering van de dorpsvisie.

Het lokaal bestuur zal de inwoners van Weelde-Statie informeren over en blijven betrekken bij (de uitvoering van) dit actieplan. Het lokaal bestuur Ravels en het dorpsteam gaan alvast aan de slag met de vertaling van enkele ideeën naar concreet uitgewerkte actievoorstellen. Zo kan er onmiddellijk verder gewerkt worden aan de uitvoering van een Veerkrachtig Weelde-Statie!

www.veerkrachtigedorpen.be