Vaste parkeervakken Koning Albertstraat

Begin oktober werden de ontbrekende wegmarkeringen in de Koning Albertstraat aangebracht en de verkeersborden van het beurtelings parkeren verwijderd.

Hiermee komt er een einde aan het beurtelings parkeren in de Koning Albertstraat. Het parkeren in de vaste parkeervakken wordt hiermee geïntroduceerd. In totaal gaat het om 24 parkeervakken. Deze liggen afwisselend links en rechts van de rijbaan om zodoende de snelheid uit het verkeer te halen. Het gaat momenteel nog om een proefopstelling die na verloop van tijd geëvalueerd zal worden en indien nodig bijgestuurd.

Wij willen u er wel op wijzen dat er in de Koning Albertstraat enkel gebruik mag gemaakt worden van deze vaste parkeervakken. Parkeert u toch op de rijbaan buiten deze parkeervakken, staat u niet-reglementair geparkeerd.

Met dit initiatief hopen wij de verkeersveiligheid in de Koning Albertstraat te verbeteren.

Meer info: dienst mobiliteit via technische.dienst@ravels.be of 014 40 19 47.

Gepubliceerd op dinsdag 5 okt 2021 om 08:01