Uittreksel strafregister verplicht voor wie met kinderen en jongeren werkt

Vanaf 1 februari 2023 zullen medewerkers die met kinderen en jongeren werken een uittreksel uit het strafregister moeten voorleggen aan de organisatie waarin ze actief zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de verenigingen die activiteiten aanbieden aan kinderen en jongeren.

Vraag hier het uittreksel digitaal aan! 

Deze maatregel is één van de aanbevelingen uit het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld.

De Vlaamse regering keurde in mei 2022 nieuwe regelgeving goed over de controleverplichting van het uittreksel uit het strafregister model 596.2 voor medewerkers van organisaties die activiteiten aanbieden in de context van opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.  

Het decreet geeft vakministers de mogelijkheid om uitzonderingen aan te vragen. Op  initiatief van minister Dalle gebeurde dit voor vrijwilligers in het jeugdwerk. Wie elk weekend als vrijwilliger actief is bij de jeugdbeweging, zal hiervoor geen uittreksel moeten aanvragen. Wie via een overeenkomst betaald wordt om zomerkampen te begeleiden, zal dit wel moeten doen.

In de sportsector maakt men dit onderscheid niet en geldt de verplichting om een uittreksel voor te leggen voor iedereen die er met kinderen en jongeren werkt.

In de culturele sector gaat het o.a. om (kunst)organisaties die dans-, teken-, muziek-, toneel- of theaterles, animatie of workshops aanbieden aan minderjarigen. Organisaties die culturele voorstellingen geven aan een minderjarig publiek (zonder de begeleiding van minderjarigen) vallen er buiten.

Meer info:

Hieronder vindt u een handig stappenplan dat ter beschikking wordt gesteld door de Vlaamse Sportfederatie.

Gepubliceerd op donderdag 2 feb 2023 om 10:38