Uitleendienst: reglementswijziging

Het gebruiksreglement voor de gemeentelijke uitleendienst werd aangepast.

De gemeenteraad heeft op 5 februari 2024 beslist om enkele wijzigingen door te voeren aan het gebruiksreglement gemeentelijke uitleendienst. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De aanvraagtermijnen zijn gewijzigd. Materialen kunnen nu worden aangevraagd:
  • ten vroegste 18 maanden vooraf door de lokale basisscholen, voorheen waren dat 12 maanden
  • ten vroegste 12 maanden vooraf door erkende verenigingen, voorheen waren dat 6 maanden
  • ten vroegste 3 maanden voor activiteiten georganiseerd in Weelde Depot
  • ten laatste een week vooraf, voorheen was hiervoor geen termijn bepaald.
 • Reservaties kunnen voortaan niet langer dan elf aaneensluitende dagen na elkaar worden gereserveerd en er moeten minstens vijf dagen zitten tussen twee materiaalreservaties van dezelfde gebruiker.
 • De gemeentelijke diensten gaan niet meer op zoek naar een oplossing wanneer materialen niet beschikbaar zijn, het is aan de organisator om een alternatief te zoeken. Uitzonderingen kunnen alleen voor grootschalige evenementen met een bovenlokale uitstraling waarvoor het moeilijk is om alternatieven te vinden.

De reservatieprocedure werd aangepast aan de manier waarop dat reeds in de praktijk gebeurd. Je reserveert bij voorkeur via reservaties.ravels.be, maar kan ook telefonisch en aan het onthaal reserveren. Aanvragen per mail worden niet aanvaard.

Gepubliceerd op dinsdag 13 feb 2024 om 17:00