Tussenkomst sportieve activiteiten

De tussenkomst sportieve activiteiten is een tussenkomst in of terugbetaling van het lidgeld voor sportclubs, de uitrustingen, benodigdheden of hulpmiddelen noodzakelijk voor het beoefenen van de sport of de kosten van sportkampen. 

Voorwaarden

De tussenkomst sportieve participatie richt zich op:

  • personen die een (equivalent) leefloon ontvangen;
  • personen die zijn tewerkgesteld op basis van artikel 60§7;
  • personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling;
  • personen die regelmatig financiële steun ontvangen;
  • personen die voldoen aan de voorwaarden om een verhoogde tegemoetkoming te genieten zoals bedoeld in art. 37, §1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering  (bewijsstuk bijvoegen);
  • vluchtelingen en hun gezin binnen de gemeente toegewezen aan het OCMW Ravels;
  • senioren (na een sociaal en financieel onderzoek);
  • éénoudergezinnen met een vervangingsinkomen (na een sociaal en financieel onderzoek);
  • personen met financiële problemen (na een sociaal en financieel onderzoek).

Procedure

Je kan de tussenkomst aanvragen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Ravels. Een maatschappelijk werker onderzoekt of je tot één van hogergenoemde categorieën behoort.