Tussenkomst socio-culturele activiteiten

De tussenkomst socio-culturele activiteiten is een tussenkomst in of terugbetaling van de deelname van sociale en/of culturele activiteiten, zoals een tussenkomst in het lidgeld van een vereniging, kunstacademie of muziekschool, een tussenkomst in de kosten van een kamp of een terugbetaling van de inkomtickets van een theater, dierentuin of bioscoop.

Voorwaarden

De tussenkomst socio-culturele participatie richt zich op: 

  • personen die een (equivalent) leefloon ontvangen;
  • personen die zijn tewerkgesteld op basis van artikel 60§7;
  • personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling;
  • personen die regelmatig financiële steun ontvangen;
  • personen die voldoen aan de voorwaarden om een verhoogde tegemoetkoming te genieten zoals bedoeld in art. 37, §1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering  (bewijsstuk bijvoegen);
  • senioren (na een sociaal en financieel onderzoek);
  • éénoudergezinnen met een vervangingsinkomen (na een sociaal en financieel onderzoek);
  • personen met financiële problemen (na een sociaal en financieel onderzoek).

Procedure

Je kan de tussenkomst aanvragen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Ravels. Een maatschappelijk werker onderzoekt of je tot één van hogergenoemde categorieën behoort.