Tussenkomst restvuilophaling

OCMW Ravels verleent een tussenkomst aan personen die omwille van medische redenen ongewild een grotere afvalproductie hebben. 

Voorwaarden

  • De aanvrager is inwoner van de gemeente Ravels. 
  • De medische aandoening dient gestaafd te worden met een doktersattest. 

Procedure

Je kan de tussenkomst aanvragen bij de sociale dienst van Sociaal Huis Ravels. 

Voor wie

Personen die omwille van medische redenen ongewild een hogere afvalproductie hebben.