Tussenkomst mantelzorg

OCMW Ravels verleent een toelage aan de mantelzorger die op regelmatige basis en op een niet-beroepsmatige wijze hulp verleent aan een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood uit zijn omgeving, dit vanuit de affectieve en sociale relatie die hij/zij heeft met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.

De toelage is een blijk van waardering voor mantelzorgers die zich belangeloos inzetten voor hun naasten.  

Voorwaarden

De mantelzorger:

 • helpt en ondersteunt de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood in het dagdagelijks leven;
 • is inwoner van de gemeente Ravels;
 • is minimum 18 jaar;
 • is zelf niet zorgbehoevend;
 • wordt door de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood erkend als mantelzorger.

De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood: 

 • is inwoner van de gemeente Ravels;
 • is minimum 18 jaar;
 • verblijft niet in een instelling of woonzorgcentrum; 
 • heeft geen recht op de Vlaamse zorgverzekering; 
 • heeft geen persoonlijk assistentiebudget van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap; 
 • geeft geen recht op een basisondersteuningsbudget (BOB); 
 • toont de verminderde zelfredzaamheid aan met behulp van een attest van de FOD Sociale Zekerheid

Procedure

Je kan de tussenkomst aanvragen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis Ravels. 

Voor wie

De mantelzorger die zorg draagt voor een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.