TOP in je KOP

TOP in je KOP: het project

In de Noorderkempen is er een blinde vlek op vlak van het aanbod aan jeugdhulpverlening. Het aanbod is niet alleen beperkt, maar kent ook lange wachtlijsten, en steeds meer diensten trekken zich terug naar de steden. Jongeren en jongvolwassenen vinden dan ook niet altijd de weg naar het aanbod, en durven soms ook niet goed de stap te zetten. In de Noorderkempen willen we nadenken over hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren niet uit de boot vallen, en partners een snellere, warmere doorverwijzing kunnen creëren.

Om deze redenen heeft de Interlokale Vereniging Noorderkempen de handen in elkaar geslagen en zijn de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel in het voorjaar van 2021 een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam ‘TOP in je KOP’ met als bedoeling het psychisch welzijn bij jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 25 jaar te versterken.

 

TOP in je KOP: realisaties

Intussen zijn we heel wat verder en werden er binnen TOP in je KOP al een aantal mooie initiatieven gerealiseerd.

Zo werd er een flowchart/bureaulegger ontworpen met daarin een overzicht van het huidige aanbod aan jeugdhulpverlening in de regio. Een brede waaier aan thema’s komt hierin aan bod: seksuele gezondheid, verslaving, psychisch welzijn, financiële ondersteuning, … De flowchart werd afgedrukt als bureauonderlegger en verspreid bij verschillende professionals die regelmatig in contact komen met jongeren en jongvolwassenen, zoals onderwijsmedewerkers, huisartsen, psychologen, maatschappelijk assistenten, … Daarnaast werd dezelfde informatie ook verwerkt in een interactieve pdf, zodanig dat jongeren en jongvolwassenen zelf online op zoek kunnen gaan naar de nodige hulpverlening.

Verder werd in de eerste helft van oktober 2022 bij alle jongeren tussen 10 en 18 jaar in de zes verschillende gemeenten een bevraging met betrekking tot psychisch welzijn afgenomen. Aan de hand van de resultaten willen we met TOP in je KOP nog bijkomende acties bepalen en uitwerken.

 

JAC-medewerker in Ravels

Tot slot zullen jongeren vanaf woensdagmiddag 2 november in Ravels ook wekelijks terecht kunnen bij een JAC-medewerker. Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Waar het CAW zich inzet voor het welzijn van volwassenen, doet het JAC dat voor jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 25 jaar. Alle informatie over de JAC-medewerker in onze gemeente is terug te vinden op deze pagina