Toelage vorming

Jongeren die een cursus kadervorming (bv. animatorcursus) in jeugdwerk volgen, kunnen genieten van een vormingstoelage en zo (een deel van) het deelnamegeld terugkrijgen. 

Procedure

  • Download het aanvraagformulier
  • Correct invullen en ondertekenen
  • Vóór 15 september, samen met een kopie van bewijs van deelname, bezorgen aan de jeugddienst