Toelage kind ondersteuning digitale vaardigheden

Om de digitale geletterdheid van kinderen te versterken en de vlotte overgang naar het secundair onderwijs te ondersteunen, stelt het Lokaal Bestuur Ravels laptops ter beschikking aan alle leerlingen van het 5de leerjaar die les volgen in een Ravelse basisschool. 

Daar niet alle kinderen in Ravels basisonderwijs kunnen volgen, en dit omwille van medische redenen of omwille van het volgen van buitengewoon basisonderwijs, voorziet het bestuur voor deze kinderen een toelage die gebruikt kan worden ter ondersteuning van de communicatieve of digitale ontwikkeling (m.a.w. een toelage voor de aankoop van ICT-materiaal of de aankoop van hulpmiddelen die de communicatie versterken of verder ontwikkelen). De toekenning van de toelage gebeurt op basis van een reglement.

Voor welke kinderen?

Ouders van kinderen geboren in °2012 die geen basisonderwijs kunnen volgen in Ravels  omwille van medische redenen of omwille van het volgen van buitengewoon onderwijs, kunnen een toelage aanvragen in het kader van het project ‘Ravels Digitaal’. Om een toelage aan te vragen, dient de aanvrager een inschrijvingsbewijs van de school, zorginstelling of voorziening aan te leveren.

De toelage dient aangewend te worden voor de aankoop van ICT-materiaal voor het kind of voor hulpmiddelen om de communicatie van het kind te versterken of verder te ontwikkelen. Hiervoor dient de ouder(s) een verklaring op eer te ondertekenen.

Minstens één ouder van het kind is gedomicilieerd in de gemeente Ravels.

Vraag je premie aan! 

Bedrag toelage

De toelage bedraagt 500,00 Euro en wordt uitbetaald op de bankrekening van de in Ravels gedomicilieerde ouder.

Dit reglement treedt in werking op 01 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023.