Subsidies seniorenverenigingen

De gemeentelijke seniorenraad en de erkende seniorenverenigingen kunnen subsidies ontvangen die hun werking ondersteunen en de kosten compenseren van bepaalde activiteiten die werden georganiseerd tijdens het voorbije werkingsjaar.

Voorwaarden

De vereniging moet door het gemeentebestuur erkend zijn als seniorenvereniging.

Procedure

Alle aanvragen moeten ten laatste op 15 september ingediend worden bij het gemeentebestuur.