Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Instellingen, verenigingen en personen uit Ravels die in aanmerking wensen te komen voor een gemeentelijke toelage ter ondersteuning van projecten en initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking, kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Alle voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in het gemeentelijk toelagereglement voor ontwikkelingssamenwerking.

Procedure

De aanvraag moet ten laatste op 15 september ingediend worden bij het gemeentebestuur via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.