Stille drukjacht voor evenwichtige everzwijnpopulatie

Op 16 december werd in groot Ravels en aanpalend in Nederland een gezamenlijke stille drukjacht georganiseerd om de everzwijnpopulatie op een aanvaardbaar peil te houden.

Everzwijnen zijn weliswaar een aanwinst voor de natuur, maar ze veroorzaken schade zowel binnen de natuur als in de voornamelijk agrarische omgeving. De schade willen we zoveel mogelijk vermijden.

Schade aan natuur en omgeving

De everzwijnpopulatie wordt snel te groot, omdat ze in dit gebied geen natuurlijke vijanden heeft en ze er een onbeperkt voedselaanbod vindt. Bovendien overleven meer jongen door de steeds zachtere winters door de opwarming van ons klimaat . Everzwijnen zorgen voor een positieve dynamiek in natuurgebieden, maar een te grote populatie houdt risico’s in voor natuur, landbouw en mens. Ze brengen ernstige schade toe aan waardevolle natuur, vernielen landbouwgewassen en richten ravage aan in privétuinen. Daarenboven zijn de dieren een gevaar voor het verkeer.

Stille drukjacht

Om de populatie opnieuw op een aanvaardbaar niveau te brengen, beslisten, net als voorgaande jaren, het Agentschap Natuur en Bos, wildbeheereenheden “de Aa” en “Tulderheide”, de Nederlandse wildbeheereenheid “De Utrecht Wellensend” , Natuurpunt en de landbouwers vandaag een stille drukjacht te organiseren met medewerking van de gemeente Ravels. Aan deze beslissing gaat telkens een heel traject van voorbereiding en overleg vooraf. Daar waar mogelijk worden preventieve maatregelen ingezet.

Om te vermijden dat de schade voor natuur, landbouw en omgeving te groot dreigt te worden, wordt  reeds sinds 2015 jaarlijks in de winter overgegaan tot een stille drukjacht in een zo ruim mogelijk gebied, voornamelijk de grote bos- en natuurgebieden. Tijdens de rest van het jaar zijn vooral inspanningen nodig in de schadegevoelige landbouwgebieden. Dankzij een grondige voorbereiding en een gecoördineerde aanpak met alle betrokken partijen verliep alles goed en veilig. Het wild werd voorzichtig in beweging gebracht door vrijwilligers, zogenaamde ‘stille drijvers’ die door het gebied wandelden. De dieren worden niet opgejaagd of ergens naartoe gedreven maar het is de bedoeling dat ze rustig bewegen in het gebied zelf.

Gepubliceerd op vrijdag 16 dec 2022 om 16:00