Starten met een eigen zaak

Ben je van plan een zaak te starten? Dan zijn er heel wat diensten die je graag op weg helpen:

Welke vergunningen heb je nodig? 

Je kan ook contact opnemen met een erkend ondernemingsloket. Hier kan je terecht voor al je administratieve verplichtingen, zoals inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen, inschrijving in het handelsregister, toekenning van een btw-nummer, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, vergunningsadministratie en advies en begeleiding van ondernemers.

Als je ervan overtuigd bent dat uw zaak een succes kan worden, dan kan je overgaan tot de formele stappen voor het oprichten van uw eigen zaak. Wij lichten de belangrijkste formele vereisten hieronder toe.

Open een bankrekening

Voor je kan starten als zelfstandige, moet je een zichtrekening openen bij de bank.

Kies een rechtsvorm of juridisch statuut

De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is een belangrijke stap, want die keuze heeft grote gevolgen op het gebied van inkomen, boekhouding, aansprakelijkheid ... Je kan kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap, zoals een bvba, nv of vof.

Vraag een ondernemingsnummer aan

Elke onderneming in Vlaanderen moet zich inschrijven bij een erkend ondernemingsloket. Je krijgt dan een ondernemingsnummer en jouw onderneming wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Vraag eventuele bijkomende vergunningen aan

In sommige sectoren heb je als ondernemer bijkomende vergunningen of erkenningen nodig. Ga na welke vergunningen u nodig hebt om definitief met uw zaak van start te kunnen gaan.